วิธีการคำนวณภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์มรดก

วันที่ : 28/03/2561

วิธีการคำนวณภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์มรดก


        ตามกฎหมายกำหนดว่า “การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกแม้จะได้รับมาจากพินัยกรรมก็ตาม จะต้องเสียภาษีเหมือนกับการขายอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ” เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินสด หรือนำไปซื้อใหม่ หรือเพื่อนำเงินสดที่ได้ไปลงทุนก็ตาม ถือว่าผู้ครอบครองมีรายได้จากการขาย จึงต้องถูกเรียกเก็บภาษีตามกฎหมายบังคับ โดยภาษีที่จะต้องเสียมีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งผู้ขายสามารถคำนวณได้ง่ายๆด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิตั้งแต่

ช่วงเงินได้สุทธิตามขั้น

อัตราภาษี

0 – 300,000

300,000

5

300,001 – 500,000

200,000

10

500,001 – 750,000

250,000

15

750,001 – 1,000,000

250,000

20

1,000,001 – 2,000,000

1,000,000

25

2,000,001 – 5,000,000

2,000,000

30

ตั้งแต่ 5,000,001 ขึ้นไป


35


ตัวอย่างตารางแสดงจำนวนอัตราภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดา


วิธีการคำนวณ

ตัวอย่าง ผู้ถือครองได้รับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือได้โดยเสน่หา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 และได้ขายออกไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เท่ากับถือครองมา 5 ปี ราคาบ้านที่ขายอยู่ที่ 6 ล้านบาท ซึ่งมีราคาประเมินที่ 5 ล้านบาท

        (1) ราคาประเมิน 5,000,000 บาท – ค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% = 2,500,000 บาท 

        (2) 2,500,000 ÷ ปีทีถือครอง 5 ปี = เงินได้สุทธิ 500,000 บาท 

        (3) จากนั้นคำนวณภาษีตามช่วงเงินได้ตามขั้น (ตัวอย่างในตาราง)

             (300,000 × 5%) + (200,000 × 10%)  = 35,000 บาท

        (4) การหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่ากับ 35,000 × ปีที่ถือครอง 5 ปี = 175,000 บาท

        จากการคำนวณผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มรดก จะต้องเสียภาษีที่จำนวนเงิน 175,000 บาท แต่หากอสังหาริมทรัพย์มรดกที่ขาย อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร สุขาภิบาล เมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่น จะได้รับยกเว้นเงินได้ 200,000 บาท เหลือเท่าไหร่ค่อยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาอีก 50% 


        ทั้งนี้ การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์มรดก จะไม่มีการยกเว้นภาษีเงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาท ถึงแม้ฐานภาษีที่นำมาใช้ในการคำนวณจะเหมือนกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็ตาม และตามกฎหมายกำหนดให้หักได้ไม่เกิน 20% ของราคาขาย ดังนั้นในกรณีตัวอย่างต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามผลลัพท์ที่ได้

        นอกจากนี้ ผู้มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มรดก สามารถยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแบบยื่นรวม หรือแยกยื่นก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักใช้วิธีแยกยื่น เพราะข้อดีคือไม่ต้องนำมารวมกับรายได้ประจำเพื่อเสียภาษีประจำปีอีกด้วย 


2. ค่าอากรแสตมป์


        การขายอสังหาริมทรัพย์มรดกหรือได้รับด้วยความเสน่หา ตามกฎหมายกำหนดให้เสียค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 0.5% ของราคาขายหรือราคาประเมิน(ให้ยึดจากราคาที่มีมูลค่าสูงสุด) โดยไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าอากรแสตมป์ = 0.5% × 6,000,000 = 30,000 บาท3. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์        กำหนดให้ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการซื้อขาย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือที่ดิน ที่อัตรา 2% ของราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียมการโอน = 2% × 5,000,000 = 100,000 บาทบาท

เมื่อรวมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกทั้งหมดเท่ากับ
175,000 + 30,000 +100,000 = 305,000 บาท
จากตัวอย่างวิธีการคำนวณที่ยกมาเป็นการสมมติราคาขึ้นแต่ใช้ฐานภาษีในการคำนวณจริง ผู้อ่านลองไปใช้คำนวณกับอสังหาฯเพื่อรอการขายดูกันได้เลย หรือหากกลัวคำนวณผิดพลาด สามารถใช้โปรแกรมคำนวณภาษีของกรมสรรพากรได้ ที่ 
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06.asp หรือจากเว็บไซต์อื่นๆที่สามารถเชื่อถือได้เช่นกัน


ลงประกาศฟรี ซื้อ เช่า ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 

โทร. 02-0179026
Email: info@bannforsale.com 

ข่าวล่าสุด

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมายหรือไม่

วันที่ : 15/08/2561

การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขหรือจัดระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นจากภาครัฐหรือทางโครงการ เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยปวดหัวกับการโดนจอดรถขวางทางเข้า-ออกหน้าบ้านตัวเองกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งเวลาเร่งด่วนที่ต้องรีบออกไปทำงาน ทำธุระหรือแม้แต่ไปโรงพยาบาล

เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมเมื่อตั้งใจกู้ซื้อบ้าน

วันที่ : 15/08/2561

เมื่อต้องการซื้อบ้านซักหลัง คงไม่มีใครเดินเข้าไปซื้อโดยทันทีอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเจอบ้านที่ถูกใจก็ตาม เพราะ “บ้าน” ถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงและส่วนใหญ่มักไม่ใช้เงินสดซื้อกัน ทางเลือกที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่เลือกคือ การขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งการขอสินเชื่อต้องมีการเตรียมเอกสารทางการเงินให้พร้อม แต่ก่อนที่จะเริ่มจัดการเรื่องเอกสาร

ไอเดียแต่งห้องแบบมินิมอล “ความเรียบง่ายที่ลงตัว”

วันที่ : 15/08/2561

คำว่า “มินิมอล” ในปัจจุบันมีการนำคำนี้มาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนวัยทำงานและวัยรุ่น แนวความคิดทางด้าน Minimal Style ครอบคลุมอยู่ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า ไลฟ์สไตล์ IT หรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

เลือกรั้วบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย

วันที่ : 10/08/2561

รั้ว นับเป็นส่วนที่สำคัญของบ้านที่ขาดไม่ได้แม้จะอยู่นอกตัวบ้านก็ตาม เพราะรั้วบ้านถือเป็นประตูชั้นแรกที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของตัวบ้าน ช่วยปิดบังสายตาของคนนอกและป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพต่างๆ รวมถึงช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณตัวบ้านอีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 bannforsale
Top