นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์ bannforsale.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท พี เอส ที จี จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เหล่านี้ด้วยความ ระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราขอยืนยันที่จะรักษา ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ

เราจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address, ข้อมูลสถานที่ตั้ง, ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการเข้าชม และผู้ใช้เข้าชมหน้าใด
 2. ข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
 3. ข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์
 4. ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับเรา

คุ๊กกี้ (Cookies)

คุ๊กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลส่งระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ เว็บบราวเซอร์ โดยถูกเก็บในเว็บบราวเซอร์ของเครื่องผู้ใช้งาน เมื่อมีการเปิดใช้คุกกี้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ ดังนั้น บราวเซอร์ส่วนใหญ่มีการอนุญาตให้คุณตั้งค่าคุกกี้ได้หรือปฏิเสธการรับคุ๊กกี้ได้ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการใช้งานของคุณในเว็บไซต์อื่นๆด้วย

การใช้งานข้อมูลส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ส่งให้กับทางเว็บเรา จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์ดังนี้

 1. บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 2. เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
 3. ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอและสื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ
 4. เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์ ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
 5. เปิดเผยข้อมูลตามกระบวนการด้านกฎหมาย
 6. เปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมายทั้งของบริษัทและบุคคลที่สาม

ความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 1. ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัย การเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานของคุณอย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี การการส่งผ่านข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เราไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมด
 2. มีการจัดระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความสมเหตุสมผล
 3. ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 bannforsale
Top